Annika Keller (f. 1965)

Från den dagen jag för första gången tog i lera för att skapa så har keramiken spelat en viktig roll i mitt liv. Det var runt 1992 av en ren händelse. 1994 anmälde jag mej till en kvällskurs i keramik och efter att jag börjat där var jag helt såld. Under flera år ägnade jag mej åt keramiken på hobbynivå, men så bestämde jag mej för att den behövde få mer utrymme i mitt liv än så. 2001 började jag därför en 3-årig keramikerutbildning på konstskolan ”La Llotja” i Barcelona, Spanien. Där fick jag lära och skapa dagligen och det kändes som om jag äntligen hittat mitt livs uppgift.

Vikinga-keramik kallar jag en produktionslinje. Inte på grund av den keramik som skapades under vikingatiden, utan enbart för att beskriva varifrån jag hämtar min inspiration. Kanske är det så att man behöver vara hemifrån för att väcka en nyfikenhet och ett intresse för sina rötter och ursprung. Ja, så har det i alla fall varit i mitt fall. Vikingatiden fascinerar mej, deras traditioner, tro, resor och konst. Fler produkter håller på att ta form. Tyvärr jobbar inte händer i samma frenetiska fart som idéerna kommer upp, men i den takt som nya alster får form så kommer här att växa fram nya gallerier på min hemsida.

Jag vill tacka för ditt besök och hoppas du kommer att få, eller just har haft, en trevlig upplevelse på min web.

Kram

Annika Keller